PRÁVNÍ SLUŽBY

OBČANSKÉ PRÁVO

Advokátní kancelář Mgr. Dušana Havleny se sídlem v Blatné se v oblasti OBČANSKÉHO PRÁVA zabývá: - vlastnictví, podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů- prohlášení vlastníka budovy o vymezení bytových jednotek- zástavní práva...

Číst dále

RODINNÉ PRÁVO

Advokátní kancelář Mgr. Dušana Havleny dále nabízí služby v oblasti RODINNÉHO PRÁVA Jedná se o :- rozvod manželství- úprava poměrů nezletilých dětí pro dobu před rozvodem a po rozvodu manželství –...

Číst dále

OBCHODNÍ PRÁVO

Advokátní kancelář Mgr. Dušana Havleny se sídlem v Blatné poskytuje právní poradenství v oblasti OBCHODNÍHO PRÁVA. Poskytované služby:- právo obchodních společností a družstev- zakládání a změny obchodních společností a družstev- převody...

Číst dále

PRACOVNÍ PRÁVO

Mezi další služby poskytované advokátní kanceláří Mgr. Dušana Havleny se svým sídlem v Blatné patří problematika PRACOVNÍHO PRÁVA. Jedná se o :- Zajišťování právního poradenství v pracovněprávních otázkách- Řešení vztahů mezi...

Číst dále

TRESTNÍ PRÁVO

Jedna z velice vyhledávaných služeb advokátní kancelář Mgr. Dušana Havleny v Blatné je poskytování poradenství a zastupování v oblasti TRESTNÍHO PRÁVA Patří sem:- obhajoba v trestním řízení- právní zastoupení poškozeného v...

Číst dále

INSOLVENČNÍ PRÁVO

Advokátní kancelář Mgr. Dušana Havleny, která sídlí ve městě Blatná, se dále také zabývá problematikou INSOLVENČNÍHO PRÁVA - sepsání návrhu na zahájení insolvečního řízení- vyhotovení návrhu na povolení oddlužení(osobní bankrot)- vyhotovení...

Číst dále

BYTOVÉ PRÁVO

Advokátní kancelář Mgr. Dušana Havleny, která sídlí ve městě Blatná, se dále také zabývá problematikou BYTOVÉHO PRÁVA - převody bytů v osobním vlastnictví (koupě a prodej, darování, směny, vypořádání spoluvlastnictví)- družstevní...

Číst dále

NEMOVITOSTI

Advokátní kancelář Mgr. Dušana Havleny se sídlem v Blatné se v oblasti NEMOVITOSTÍ zabývá: - převody vlastnictví a spoluvlastnictví vč. kompletního právního servisu – koupě, prodej darování, směny, vypořádání spoluvlastnictví- úschova...

Číst dále

SMLOUVY A DOHODY

Advokátní kancelář Mgr. Dušana Havleny dále nabízí služby v oblasti SMLUV A DOHOD - příprava, sepisování a posuzování všech typů smluv, zejména:- smlouvy o převodech nemovitostí – kupní, darovací, směnné atd.-...

Číst dále

ZASTUPOVÁNÍ PŘED SOUDY

Advokátní kancelář Mgr. Dušana Havleny se sídlem v Blatné poskytuje právní poradenství v oblasti ZASTUPOVÁNÍ PŘED SOUDY - zajištění kompletního právního servisu, který zahrnuje právní rozbor věci, mimosoudní jednání, pokus o...

Číst dále

OSOBNÍ BANKROT

Jedna z velice vyhledávaných služeb advokátní kancelář Mgr. Dušana Havleny v Blatné je poskytování poradenství a zastupování v oblasti OSOBNÍHO BANKROTU Vyhotovujeme klientům návrhy na povolení oddlužení(osobní bankrot) za velmi příznivé...

Číst dále

DĚDICKÉ PRÁVO

Advokátní kancelář v Blatné Mgr. Dušana Havleny nabízí v oblasti DĚDICKÉHO PRÁVA tyto služby: - nabývání dědictví- závěti a vydědění- ochrana oprávněného dědice- zastupování dědiců i věřitelů v dědickém řízení u...

Číst dále

CENÍK PRÁVNÍCH SLUŽEB

Odměnu advokáta za poskytování právních služeb upravuje vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb ( advokátní tarif ).Odměna za poskytované právní služby je...

Číst dále

OSOBNÍ BANKROT - POSTUP

REGISTRACE

Vyplnění dotazníku - Nejprve je nutné se zaregistrovat pomocí INTERNETOVÉHO DOTAZNÍKU, který vyplňte a nechte k nám odeslat. Váš případ zhodnotíme a informujeme Vás telefonicky nebo emailem o tom, zda je...

Číst dále

PŘEDÁNÍ DOKUMENTŮ

Toto je jeden z nejdůležitější kroků spolupráce!Poté, co bude z Vaší strany akceptována smlouva o poskytnutí našich služeb, nám zašlete buď na adresu našeho sídla nebo prostřednictvím emailu námi požadované...

Číst dále

ZPRACOVÁNÍ

Po obdržení této zálohy vyhotoví naše kancelář návrh na povolení oddlužení nejpozději ve lhůtě 5 dnů. V okamžiku kdy je vše kompletní a připravenok podání na insolvenční soud, Vám bude...

Číst dále

PŘEDÁNÍ DOKUMENTŮ ZPĚT K VÁM

Po připsání doplatku na náš účet, je celý spis zkompletován, jsou označeny místa k podpisu a je Vám spis zaslán prostřednictvím pošty na Vámi uvedenou adresu.Následně je nutné, abyste bedlivě...

Číst dále

PODÁNÍ NÁVRHU NA SOUD

Po podpisu je nutné spis podat do podatelny místně příslušného soudu.Lze osobně, nebo poštovní zásilkou.Lze také zaslat spis zpět na adresu naší advokátní kanceláře a my za Vás spis celý...

Číst dále

CENÍK SLUŽEB

Za vyhotovení návrhu na povolení oddlužení účtujeme 6500,-Kč bez DPH. V případě oddlužení manželů účtujeme 7500,- Kč bez DPH. Účast advokáta na přezkumném jednání 4000,-Kč bez DPH + cestovné.

Číst dále

INSOLVENČNÍ SPRÁVCE

ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU NA ZAHÁJENÍ INSOLVENČN…

Zpracování návrhu na zahájení insolvenčního řízení- Charakteristika insolvenčního řízení- Způsoby řešení řešení úpadku dlužníka- Podmínky pro povolení oddlužení- Způsoby provedení oddlužení- Průběh oddlužení- Náležitosti návrhu na povolení oddlužení- Ceník Ekonomické poradenství Správa...

Číst dále

EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ

Zpracování návrhu na zahájení insolvenčního řízení- Charakteristika insolvenčního řízení- Způsoby řešení řešení úpadku dlužníka- Podmínky pro povolení oddlužení- Způsoby provedení oddlužení- Průběh oddlužení- Náležitosti návrhu na povolení oddlužení- Ceník Ekonomické poradenství Správa...

Číst dále

SPRÁVA A VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Zpracování návrhu na zahájení insolvenčního řízení- Charakteristika insolvenčního řízení- Způsoby řešení řešení úpadku dlužníka- Podmínky pro povolení oddlužení- Způsoby provedení oddlužení- Průběh oddlužení- Náležitosti návrhu na povolení oddlužení- Ceník Ekonomické poradenství Správa...

Číst dále

" ... cílem této kanceláře je poskytovat svým klientům komplexní právní služby v nejvyšší kvalitě, na profesionální úrovni a v souladu s přáním klienta, a to při zachování cenové dostupnosti. Prioritou je osobní a hlavně lidský přístup ke každému klientovi a jeho problému. Zaručení diskrétnosti a spolehlivosti je samozřejmostí ..."

ak havlena

KONTAKTUJ NÁS!

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ MGR. DUŠANA HAVLENY

Potřebujete právní poradu či právní služby? Nevíte si rady? Máte právní ať malé či větší problémy? Obraťte se na nás

Paul Braddy

Pobočka BLATNÁ
Mgr. Dušan Havlena
J.P.Koubka 81
388 01 Blatná
Úřední hodiny pobočky Blatná
Po-Pá 07:30 hod. - 16.00 hod.

Paul Braddy

Pobočka HORAŽĎOVICE
Mgr. Dušan Havlena
Ševčíkova 32
341 01 Horažďovice
Úřední hodiny pobočky Horažďovice
Středa 12:00 hod. - 17:30 hod.
Pátek 08:30 hod. - 15:00 hod.

NABÍDKA NAŠICH DALŠÍCH SLUŽEB

Oddlužení online

Oddlužení neboli osobní bankrot je způsob jak se zbavit dluhů, které již klient není schopen dále splácet. Podmínky oddlužení upravuje insolvenční zákon v § 389 až v § 418. Oddlužení...

Číst dále

Písemné odpovědi na právní otázky

Potřebujete odpověď na právní otázku(y) a netrváte na osobním kontaktu- Váš dotaz podrobně specifikujte a odešlete spolu s potřebnými přílohami a e-mailovým kontaktem na Vás na náš email: ak.havlena@gmail.com - Po...

Číst dále

Sepsání, revize, kontrola smlouvy nebo j…

Potřebujete sepsat kupní, darovací či jinou smlouvu nebo listinu, případně pouze zkontrolovat již vyhotovenou smlouvu.-Podrobně specifikujte listinu, kterou smlouvu či listinu, kterou chcete vyhotovit a odešlete spolu s potřebnými přílohami...

Číst dále

Příprava žaloby, žádosti, odvolání...

Potřebujete připravit žalobu, elektronický platební rozkaz, odvolání, žádost, vyjádření nebo jiné podání- Váš problém podrobně specifikujte a spolu s potřebnými přílohami a e-mailovým kontaktem na Vás odešlete na náš email:...

Číst dále

Příprava elektronického platebního rozka…

Potřebujete připravit žalobu, elektronický platební rozkaz, odvolání, žádost, vyjádření nebo jiné podání- Váš problém podrobně specifikujte a spolu s potřebnými přílohami a e-mailovým kontaktem na Vás odešlete na náš email:...

Číst dále

Zastoupení u soudu, správního orgánu

Potřebujete zastoupení u soudu, správního orgánu, policie nebo jiného oránu veřejné moci.- Podrobně specifikujte Váš problém, zejména jaké právní zastoupení potřebujete a spolu s potřebnými přílohami a e-mailovým kontaktem na...

Číst dále

Zastoupení u policie nebo jiného orgánu…

Potřebujete zastoupení u soudu, správního orgánu, policie nebo jiného oránu veřejné moci.- Podrobně specifikujte Váš problém, zejména jaké právní zastoupení potřebujete a spolu s potřebnými přílohami a e-mailovým kontaktem na...

Číst dále

Více právních služeb najednou

Potřebujete více právních služeb najednou.- Podrobně specifikujte Váš problém, zejména jaké právní služby potřebujete a spolu s potřebnými přílohami a e-mailovým kontaktem na Vás odešlete na náš email: ak.havlena@gmail.com - Po...

Číst dále