Smlouvy a dohody

Advokátní kancelář Mgr. Dušana Havleny dále nabízí služby v oblasti SMLUV A DOHOD
- příprava, sepisování a posuzování všech typů smluv, zejména :
- smlouvy o převodech nemovitostí – kupní, darovací, směnné atd.
- smlouvy spoluvlastnické
- smlouvy o věcných břemenech
- smlouvy upravující vztahy mezi manželi a smlouvy o vypořádání majetku
mezi manželi
- smlouvy o dílo
- smlouvy o převodech obchodních podílů
- smlouvy zprostředkovatelské
- smlouvy o obchodním zastoupení
- smlouvy o postoupení pohledávek
- smlouvy o převzetí závazku
- smlouvy nájemní a podnájemní
- smlouvy o převodech členství v družstvech
- smlouvy zakládající zajištění závazku - zástavní smlouvy, smlouvy o ručení,
- smlouvy o převodu práva k zajištění závazku.

AK Mgr. Dušan Havlena

Potřebujete komplexní právní poradenství, osobní bankrot nebo další právní služby? Nevíte si rady? Máte právní ať malé či větší problémy? Obraťte se na advokátní kanceláře Mgr. Dušana Havleny v Blatné nebo Horažďovicích.

Ke stažení

folder downloads

Rychlý kontakt

Mgr. Dušan Havlena
sídlo Nad Vdovečkem 1206
388 01 Blatná
tel. 722905684
email. AK.Havlena@gmail.com