Odměna za právní služby

Odměnu advokáta za poskytování právních služeb upravuje vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif ).

Odměna za poskytované právní služby je obvykle stanovena dohodou mezi advokátem a klientem s ohledem na potřeby a možnosti klienta. Tato odměna může být sjednaná např. jako:
- odměna za úkon, podle počtu úkonů právní služby učiněných advokátem;
- odměna podle hodnoty věci, která je předmětem poskytované právní služby;
- pevná odměna, za vyřízení celé záležitosti bez ohledu na časovou náročnost a složitost poskytované právní služby;
- paušální odměna, za určité opakující se časové období bez ohledu na
- časový rozsah služeb a na počet úkonů učiněných advokátem;
- podílová odměna, podle výsledku sporu.

Odměnu se snažíme přizpůsobit možnostem klienta s přihlédnutím k náročnosti poskytovaných služeb a jejich objemu. Odměna je vždy stanovena vzájemnou dohodou, ještě před počátkem poskytování právních služeb.

Za 1 hod. právní konzultace účtujeme 600,-Kč bez DPH.

Za vyhotovení návrhu na povolení oddlužení účtujeme v souladu s § 390a) odst. 3 zákona č. 182/2016 Sb. 4000,- bez DPH. V případě oddlužení manželů účtujeme 6000,-Kč bez DPH. 

AK Mgr. Dušan Havlena

Potřebujete komplexní právní poradenství, osobní bankrot nebo další právní služby? Nevíte si rady? Máte právní ať malé či větší problémy? Obraťte se na advokátní kanceláře Mgr. Dušana Havleny v Blatné nebo Horažďovicích.

Ke stažení

folder downloads

Rychlý kontakt

Mgr. Dušan Havlena
sídlo Nad Vdovečkem 1206
388 01 Blatná
tel. 722905684
email. AK.Havlena@gmail.com