Občanské právo

Advokátní kancelář Mgr. Dušana Havleny se sídlem v Blatné a Horažďovicích se v oblasti OBČANSKÉHO PRÁVA zabývá:
- vlastnictví, podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů;
- prohlášení vlastníka budovy o vymezení bytových jednotek;
- zástavní práva a věcná břemena;
- vydržení;
- sousedské vztahy;
- náhrada škody a bezdůvodné obohacení;
- vymáhání pohledávek právní cestou;
- smlouvy kupní, darovací a směnné;
- smlouvy o dílo a další typy smluv;
- neplatnosti smluv a odstoupení od smluv;
- vrácení daru;
- půjčky – jejich zřízení, zajištění a vymáhání;
- nájmy a podnájmy staveb a pozemků, bytů a nebytových prostor;
- způsobilost k právním úkonům;
- osobnostní práva (ochrana života a zdraví, občanské cti a lidské
důstojnosti);

AK Mgr. Dušan Havlena

Potřebujete komplexní právní poradenství, osobní bankrot nebo další právní služby? Nevíte si rady? Máte právní ať malé či větší problémy? Obraťte se na advokátní kanceláře Mgr. Dušana Havleny v Blatné nebo Horažďovicích.

Ke stažení

folder downloads

Rychlý kontakt

Mgr. Dušan Havlena
sídlo Nad Vdovečkem 1206
388 01 Blatná
tel. 722905684
email. AK.Havlena@gmail.com