OBČANSKÉ PRÁVO

Advokátní kancelář Mgr. Dušana Havleny se sídlem v Blatné se v oblasti OBČANSKÉHO PRÁVA zabývá:

- vlastnictví, podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů
- prohlášení vlastníka budovy o vymezení bytových jednotek
- zástavní práva a věcná břemena
- vydržení
- sousedské vztahy
- náhrada škody a bezdůvodné obohacení
- vymáhání pohledávek právní cestou
- smlouvy kupní, darovací a směnné
- smlouvy o dílo a další typy smluv
- neplatnosti smluv a odstoupení od smluv
- vrácení daru
- půjčky – jejich zřízení, zajištění a vymáhání
- nájmy a podnájmy staveb a pozemků, bytů a nebytových prostor
- způsobilost k právním úkonům
- osobnostní práva (ochrana života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti)

KONTAKTUJ NÁS!

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ MGR. DUŠANA HAVLENY

Potřebujete právní poradu či právní služby? Nevíte si rady? Máte právní ať malé či větší problémy? Obraťte se na nás