RODINNÉ PRÁVO

Advokátní kancelář Mgr. Dušana Havleny dále nabízí služby v oblasti RODINNÉHO PRÁVA

Jedná se o :
- rozvod manželství
- úprava poměrů nezletilých dětí pro dobu před rozvodem a po rozvodu manželství – svěření dětí do výchovy jednoho z rodičů, střídavá výchova a společná výchova dětí
- zbavení, omezení a pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti
- styk rodičů příp. ostatních příbuzných s nezletilými dětmi
- výživné nezletilých a zletilých dětí
- výživné manželů a výživné po rozvodu
- výživné neprovdané matky a náklady s těhotenstvím a porodem
- určení a popření otcovství
- pěstounská péče, osvojení, poručnictví, opatrovnictví
- manželské a předmanželské smlouvy o úpravě společného jmění manželů
- sepisování a ověřování všech listin potřebných k tzv. dohodnutému rozvodu
- dohody rodičů o úpravě poměrů nezletilých dětí, smlouvy manželů o vypořádání vzájemných majetkových vztahů (společného jmění manželů), uspořádání bytové situace a vyživovací povinnosti, vše pro dobu po rozvodu
- vypořádání společného jmění manželů ve sporných řízeních
- vypořádání společného nájmu bytů (družstevních, obecních, soukromých vlastníků)
- řešení všech sporů z občansko-právních vztahů

KONTAKTUJ NÁS!

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ MGR. DUŠANA HAVLENY

Potřebujete právní poradu či právní služby? Nevíte si rady? Máte právní ať malé či větší problémy? Obraťte se na nás