BYTOVÉ PRÁVO

Advokátní kancelář Mgr. Dušana Havleny, která sídlí ve městě Blatná, se dále také zabývá problematikou BYTOVÉHO PRÁVA

- převody bytů v osobním vlastnictví (koupě a prodej, darování, směny, vypořádání spoluvlastnictví)
- družstevní byty vč. převodů členství v družstvu
- nájmy bytů a nebytových prostor vč. podnájmů
- nájemní smlouvy pro pronajímatele i nájemce
- společný nájem bytu manželů – jeho vypořádání
- přechody nájmu bytu na spolužijící osoby
- výměny bytů
- výpovědi nájmů a podnájmů
- vyklizení bytů a nebytových prostor
- smlouvy o výstavbě a smlouvy o dílo týkající se bytů
- zástavní smlouvy k bytům a vymáhání práv zástavních věřitelů
- právní problematika bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek
- právní problematika nových bytových jednotek – přístavby, nástavby, vestavby
- sepisování a posuzování všech typů smluv s bytovou problematikou právní zastoupení ve všech sporech s bytovou problematikou

KONTAKTUJ NÁS!

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ MGR. DUŠANA HAVLENY

Potřebujete právní poradu či právní služby? Nevíte si rady? Máte právní ať malé či větší problémy? Obraťte se na nás