NEMOVITOSTI

Advokátní kancelář Mgr. Dušana Havleny se sídlem v Blatné se v oblasti NEMOVITOSTÍ zabývá:

- převody vlastnictví a spoluvlastnictví vč. kompletního právního servisu – koupě, prodej darování, směny, vypořádání spoluvlastnictví
- úschova kupní ceny a její následné vyplacení prodávajícímu
- vztahy mezi spoluvlastníky – smlouvy o hospodaření se společnou nemovitostí, zrušení spoluvlastnictví
- nájmy a podnájmy nemovitostí
- věcná břemena, zástavní a předkupní právo
- vydržení vlastnického práva
- zastupování v řízení s katastrálními úřady
- zastupování ve sporech z vlastnických či spoluvlastnických vztahů
- sepisování a posuzování všech typů smluv týkajících se nemovitostí
- zastupování ve sporech týkajících se problematiky všech druhů nemovitostí
- ověřování pravosti podpisů na listinách jak u nás sepsaných, tak donesených a před advokátem podepsaných, ověření advokátem má rovnocennou platnost jako ověření notáře či matriky

KONTAKTUJ NÁS!

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ MGR. DUŠANA HAVLENY

Potřebujete právní poradu či právní služby? Nevíte si rady? Máte právní ať malé či větší problémy? Obraťte se na nás