SMLOUVY A DOHODY

Advokátní kancelář Mgr. Dušana Havleny dále nabízí služby v oblasti SMLUV A DOHOD

- příprava, sepisování a posuzování všech typů smluv, zejména:
- smlouvy o převodech nemovitostí – kupní, darovací, směnné atd.
- smlouvy spoluvlastnické
- smlouvy o věcných břemenech
- smlouvy upravující vztahy mezi manželi a smlouvy o vypořádání majetku mezi manželi
- smlouvy o dílo
- smlouvy o převodech obchodních podílů
- smlouvy zprostředkovatelské
- smlouvy o obchodním zastoupení
- smlouvy o postoupení pohledávek
- smlouvy o převzetí závazku
- smlouvy nájemní a podnájemní
- smlouvy o převodech členství v družstvech
- smlouvy zakládající zajištění závazku - zástavní smlouvy, smlouvy o ručení
- smlouvy o převodu práva k zajištění závazku

KONTAKTUJ NÁS!

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ MGR. DUŠANA HAVLENY

Potřebujete právní poradu či právní služby? Nevíte si rady? Máte právní ať malé či větší problémy? Obraťte se na nás