CENÍK PRÁVNÍCH SLUŽEB

Odměnu advokáta za poskytování právních služeb upravuje vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb ( advokátní tarif ).
Odměna za poskytované právní služby je obvykle stanovena dohodou mezi advokátem a klientem s ohledem na potřeby a možnosti klienta.

Tato odměna může být sjednaná např. jako:

- odměna za úkon, podle počtu úkonů právní služby učiněných advokátem
- odměna podle hodnoty věci, která je předmětem poskytované právní služby
- pevná odměna, za vyřízení celé záležitosti bez ohledu na časovou náročnost a složitost poskytované právní služby
- paušální odměna, za určité opakující se časové období bez ohledu na časový rozsah služeb a na počet úkonů učiněných
 advokátem
- podílová odměna, podle výsledku sporu

Odměnu se snažíme přizpůsobit možnostem klienta s přihlédnutím k náročnosti poskytovaných služeb a jejich objemu. Odměna je vždy stanovena vzájemnou dohodou, ještě před počátkem poskytování právních služeb.

Za 1 hod. právní konzultace účtujeme 500,-Kč bez DPH.
Za vyhotovení návrhu na povolení oddlužení účtujeme 6500,-Kč bez DPH.
V případě oddlužení manželů účtujeme 7500,- Kč bez DPH.

KONTAKTUJ NÁS!

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ MGR. DUŠANA HAVLENY

Potřebujete právní poradu či právní služby? Nevíte si rady? Máte právní ať malé či větší problémy? Obraťte se na nás