EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ

Zpracování návrhu na zahájení insolvenčního řízení
- Charakteristika insolvenčního řízení
- Způsoby řešení řešení úpadku dlužníka
- Podmínky pro povolení oddlužení
- Způsoby provedení oddlužení
- Průběh oddlužení
- Náležitosti návrhu na povolení oddlužení
- Ceník

Ekonomické poradenství

Správa a vymáhání pohledávek