Oddlužení online

Oddlužení neboli osobní bankrot je způsob jak se zbavit dluhů, které již klient není schopen dále splácet. Podmínky oddlužení upravuje insolvenční zákon v § 389 až v § 418. Oddlužení je možné provést splátkovým kalendářem nebo prodejem majetkové podstaty.

Naše advokátní kancelář vyhotovuje klientům návrhy na povolení oddlužení - osobní bankrot za velmi příznivé ceny, když naším cílem u klientů, kteří se ocitli v tíživé finanční situaci, je maximální pomoc v jejich problémech a snaha nabídnout klientům profesionální právní služby v této oblasti za příznivější ceny než u různých podvodných agentur a osob bez řádného vzdělání, kteří dané problematice nerozumí a spíše klienty poškozují. Osoba advokáta Mgr. Dušana Havleny je vzhledem k jeho zkušenostem v této oblasti a přístupu ke klientům dostatečnou zárukou, že Vám bude skutečně poskytnuta profesionální pomoc a nikoliv pouze nesmyslné sliby různých podvodníků, kteří vyhotovují návrhy pouze za účelem zisku. V případě, že vlastníte nemovitost, zhodnotíme veškerá rizika, která by mohla vést ke ztrátě Vaší nemovitosti.

Novelou Insolvenčního zákona mohou od 01.01.2014 podávat návrh na povolení oddlužení tyto osoby:

$1a) právnická osoba, která podle zákona není považována za podnikatele a současně nemá dluhy z podnikání, nebo

$1b) fyzická osoba, která nemá dluhy z podnikání.

Dluh z podnikání však již nebrání řešení dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku oddlužením, jestliže

$1a) s tím souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde,

$1b) jde o pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena po skončení insolvenčního řízení, ve kterém insolvenční soud zrušil konkurs na majetek dlužníka podle § 308 odst. 1 písm. c) nebo d), anebo

$1c) jde o pohledávku zajištěného věřitele

Zobrazit formulář

1) V případě, že Vámi zaslané informace nebudou dostačující, budete ve lhůtě 30 min. až 12 hod. (o víkendech a svátcích do 48 hod.) emailem požádáni o doplnění informací. Pokud budou Vaše informaci postačovat, tento krok se neuplatní a bude ihned následovat krok č.2.

2) Váš případ zhodnotíme a informujeme Vás telefonicky nebo emailem o tom, zda je u Vás oddlužení možné či nikoliv a sdělíme Vám případně všechna rizika, která jsou pro Vás s tímto návrhem spojená. Současně Vám sdělíme, které dokumenty je nutné obstarat za účelem vyhotovení návrhu na povolení oddlužení a zašleme Vám prostřednictvím emailu smlouvu o poskytnutí našich služeb společně s cenou této služby.

3) Poté, co bude z Vaší strany akceptována smlouva o poskytnutí našich služeb, nám zašlete buď na adresu našeho sídla nebo prostřednictvím emailu námi požadované dokumenty nutné k vytvoření návrhu na povolení oddlužení a my celou věc opětovně zhodnotíme a zašleme Vám údaje k úhradě zálohy na poskytnuté služby ve výši 70 %. Po obdržení této zálohy vyhotovíme návrh na povolení oddlužení nejpozději ve lhůtě 5 dnů.

4) Naše AK pro Vás stanovené lhůtě vyhotoví návrh na povolení oddlužení včetně všech povinných příloh a po úhradě zbývající odměny Vám bude návrh na povolení oddlužení zaslán poštou společně s pokyny, které musíte udělat, aby bylo možné vše úspěšně dokončit.

Za návrhy vytvořené online ručíme stejně jako za návrhy vytvořené při osobním kontaktu a v případě jakéhokoliv problému jsme Vám kdykoliv k dispozici a zaručujeme odstranění tohoto problému do 24 hod. U všech našich klientů sledujeme po podání jejich návrhu veškeré změny na insolvenčním rejstříku, tak aby bylo možné na ně případně ihned reagovat a předejít všem komplikacím.